David Buřič
Soukromý lektor a překladatel Vás vítá na svých stránkách

 

VAŠE ANKETA

 

›› ORIENTAČNÍ CENÍK PŘEKLADŮ ‹‹
Tyto ceny jsou platné pro jednu normostranu (ns). Normostrana má 1800 znaků tj. 30 řádků na 60 úhozů (počítáno včetně mezer). Cena za překlad se vypočte z finálního, tedy již přeloženého textu a tudíž se může od délky zdrojového textu lišit.

 

Ovšem každý překlad je svým způsobem jedinečný, a tedy jeho náročnost se liší svým technickým, případně literárním zaměřením, v neposlední řadě svým grafickým zpracováním, jehož úprava mnohdy zabere více času, než překlad samotného textu - například zpracování překladu několika aktivně propojených dokumentů, které obsahují excelovské tabulky, grafy, databázové rámce a obrázky vyžaduje preciznost a je často skutečně velmi časově náročné.

 

Naopak v případě zakázky čítající několik desítek stran nenáročného textu, která nespěchá, nebo při pravidelných zakázkách domlouvám cenu výrazně nižší. Proto tedy u každé zakázky domlouvám cenu individuálně a prosím zákazníka, aby vzal v úvahu i tento fakt. Děkuji.
 

 
Z cizího jazyka do češtiny od 300,- Kč/ns vč. DPH
z češtiny do cizího jazyka od 300,- Kč/ns vč. DPH
Z cizího jazyka do cizího jazyka od 500,- Kč/ns vč. DPH

›› CO JSOU PŘEKLADY SE SOUDNÍM OVĚŘENÍM ‹‹
Soudně ověřený překlad je sešitý s Vaším originálem a je opatřen tlumočnickou doložkou s kulatým razítkem. Soudní tlumočník (tlumočník pověřený rozhodnutím soudu) v doložce stvrzuje, že překlad souhlasí s textem přiložené listiny. Toto je též potvrzeno podpisem a kulatým razítkem. Tlumočnická doložka je psána stejným jazykem, jako překlad listiny, takže lze takový dokument použít i na úřadech v zahraničí. V případě, že potřebujete více kopií soudně ověřeného překladu, platíte samozřejmě pouze toto soudní ověření (ne překlad). Pro ověřený překlad je tedy nutné dodat notářsky ověřenou kopii originálu, nebo samotný originál. Pokud si takovou kopii nestihnete opatřit sami, zajistím ji, ale počítejte, prosím, s možným prodloužením termínu.

Nejběžnějšími ověřenými překlady bývají vysvědčení, smlouvy, rodné listy, oddací listy, výuční listy, diplomy, zápisy do OR, lékařské zprávy apod. Soudní překlady s ověřením můžete samozřejmě požadovat pro libovolný dokument. Tlumočnická doložka není zároveň notářským ověřením pravosti kopie dokumentu.

 

Aktualizováno 7.1.2011